Zahájení projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015

Projev při příležitosti zahájení projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 v Novém divadle v Plzni, 17. ledna 2015.

Dovolte, abych Vás přivítal v budově Nového divadla v Plzni na slavnostním zahájení projektu Plzeň 2015 – Evropské hlavní město kultury. Symbolicky se scházíme právě v této budově, jejíž vznik přímo souvisí s projektem města kultury.

Plzeň je historicky vnímána jako průmyslové město s tradicí strojírenství a piva. Už v roce 1842 zde byl založen Měšťanský pivovar a sláva jeho piva se dodnes významně podílí na známosti Plzně nejen v Evropě, ale po celém světě. Se založením sléváren a strojíren hrabětem Valdštejnem v roce 1859 se začala psát historie města jako centra průmyslu a strojírenství, na jehož šíření se především podílel pan Emil Škoda.

Město však ve své historii neprocházelo jen rozvojem a rozkvětem. Komunistický režim velmi důsledně zpřetrhal důležité vazby se sousedními – tehdy pejorativně označovanými kapitalistickými – státy, tedy zejména s Německem, Rakouskem, Francií a dalšími. Nešlo jen o vztahy obchodní či diplomatické. Šlo také o vztahy osobní a příbuzenské.

Po Sametové revoluci v roce 1989 byla Plzeň šedivým městem s nevzhledným veřejným prostorem. Obyvatelé i představitelé města před sebou měli velký kus práce, jehož jediným cílem bylo vybudovat z města opět to nejlepší místo pro život a co nejatraktivnější turistický cíl pro tuzemské i zahraniční návštěvníky.

Se založením Západočeské univerzity v Plzni v roce 1991 získalo město další lichotivý přídomek – univerzitní město. Univerzita a její studenti dnes významně přispívají k rozvoji města, společenskému životu, vzdělanosti plzeňského regionu i šíření dobrého jména Plzně daleko za jejími hranicemi.

Dnes je Plzeň přívětivým místem pro život s moderní infrastrukturou, nízkou nezaměstnaností, funkčním sociálním zázemím. Řada moderních technologií, které se využívají v chodu města, v městské hromadné dopravě a dalších oblastech života v metropoli řadí město k tzv. Smart cities. Rovněž významné investice do vědy a výzkumu nás řadí k městům, která se těší zájmu zahraničních investorů, velkých podniků a firem. I na to jsme tady v Plzni hrdí!

Myšlenka Evropanství se v našich zeměpisných šířkách dlouho neměla šanci uchytit. My dnes stojíme v čele sbližování České republiky s Evropou. Prestižní titul Evropské hlavní město kultury tak pro Plzeň zahajuje další významnou etapu v historii. Z Plzně průmyslové se stává Plzeň kulturní.

Věřím, že tato etapa významněji propojí cestovní ruch a kulturu města se soukromým sektorem, věřím, že se podaří splnit všechny závazky, které nám z titulu hlavního kulturního města vyplývají, a zejména si přeji, aby obyvatelé města i jeho návštěvníci sami ocenili nabídku kultury a společenského vyžití, které jim projekt nabízí.

Zahajujeme zde projekt Plzeň 2015 Evropské hlavní město kultury – nejde však o roční festival, jehož ukončením bychom se chtěli vrátit do stavu před rokem 2015. Jde o proces přeměny města v moderní a významnou kulturní metropoli, o které se bude mluvit nejen v naší zemi, ale i v zahraničí tak, jako se dosud mluvilo v mezinárodních sportovních či společenských kruzích o našich sportovcích, umělcích či dalších atributech vážících se k Plzni.

Mám tím na mysli např. plzeňské sportovní rodáky brankáře Petra Čecha, hokejistu Martina Straku či střelkyni Kateřinu Emmons; z historických osobností si Plzeň ráda připomíná výtvarníka Jiřího Trnku, klasika moderní architektury Adolfa Loose či novozélandského umělce narozeného v Plzni Gottfrieda Lindauera.

Naše město vždy bylo synonymem pro plzeňskou Škodovku a plzeňské pivo…dnes můžeme započít etapu, kdy bude Plzeň vnímána jako kulturní metropole.

Dovolte mi, abych z tohoto místa poděkoval všem, kteří se na projektu Evropského hlavního města podíleli či podílejí – nejen lidem pracujícím zde v Plzni, ale i řadě těch, kteří nám pomáhali z Bruselu či jiných evropských měst, která již mají s tímto projektem zkušenosti. Díky všem těmto zúčastněným si my teď tady můžeme—-OTEVŘÍT PLZEŇ!

 

Příspěvek byl publikován | Autor: admin2.