Senioři diskutovali s vedením města o aktuálních tématech

Zástupci obvodních organizací Svazu důchodců České republiky se dnes sešli s primátorem Martinem Baxou a jeho náměstkem Martinem Zrzaveckým. Cílem setkání byla společná diskuse o poznatcích, připomínkách a problémech, se kterými se senioři v Plzni potýkají.

setkani_se_seniory

Předsedkyně Krajské rady Svazu důchodců Bohumila Šmolíková poděkovala za stálou výhodu bezplatného jízdného v městské veřejné dopravě, četnost nízkopodlažních vozů a za výbornou spolupráci s odborem sociálních služeb magistrátu. Jako úspěšné vidí projekt Senior expres i nabídku panoramatického kukátka a bezpečnostního řetízku na dveře od odboru bezpečnosti a prevence kriminality. O tyto bezpečností prvky požádalo přes 2 500 seniorů.

Při neformální besedě se důchodci zajímali také o osud projektu Světovar, spalovnu komunálního odpadu, městskou veřejnou dopravu i budovu bývalého Komorního divadla.

Příspěvek byl publikován | Autor: admin2.